Op weg naar de doop

Op zondag 18 februari konden we als parochie Marc opnemen onder de geloofsleerlingen. Deze opneming is de eerste zichtbare stap op weg naar de doop, die in de Paasnacht zal plaatsvinden. Na het gebed van de dag kwamen de doopborgen en de doopkandidaat naar voren. De doopkandidaat beloofde trouw te zijn in het ontvangen van het geloofsonderricht en naar vermogen deel te nemen aan het leven van de gemeente. De gemeente beloofde de kandidaat te helpen Christus na te volgen. Daarna ontving de geloofsleerling  het teken van het kruis op het voorhoofd van de priester en de doopborgen.