Nieuws

Pinkster

Op zondag 19 mei vieren we het hoogfeest van Pinksteren, het feest van de uitstorting van de heilige Geest. Het is de vijftigste dag van Pasen … >

Agenda

Zondag Eucharistieviering

Zondag van het gaan over het water Gebeden     Kerkboek blz. 202 Lezingen     Lectionarium  blz. 312 1e Schriftlezing  Jesaja 63, 7-14 2e  Schriftlezing  Efeziërs 3, 14-21 … >>