Nieuws

Pinkster

Op zondag 19 mei vieren we het hoogfeest van Pinksteren, het feest van de uitstorting van de heilige Geest. Het is de vijftigste dag van Pasen … >

Agenda

ZONDAG NA PINKSTEREN 6

Zondag van het mosterdzaad.   Gebeden     Kerkboek blz. 188 Lezingen     Lectionarium (klein) blz. 299 1e Schriftlezing  Ezechiël 17, 22-24 2e Schriftlezing  2 Korintiërs 5, 1-10 … >>

ZONDAG NA PINKSTEREN 7

Zondag van de storm op het meer. Gebeden     Kerkboek blz. 190 Lezingen     Lectionarium (klein) blz. 301 1e Schriftlezing  Job 38, 1-18 2e Schriftlezing  2 Korintiërs … >>

ZONDAG NA PINKSTEREN 8

Zondag van het dochtertje van Jaïrus.   Gebeden     Kerkboek blz. 192 Lezingen     Lectionarium (klein) blz. 303 1e Schriftlezing  Spreuken 3, 1-8 2e Schriftlezing  2 Korintiërs … >>