Pastoor Tjeerd Geinstaleerd

Pastoor Tjeerd
Er is nóg een pastoor in Dordrecht, onze parochiaan Tjeerd. Het verschil met beide pastoors van de oudkatholieke parochie Dordrecht is dat hij hier woont, maar elders werkt. Hij is namelijk door aartsbisschop Bernd vanaf 1 september als pastoor aangesteld van de oudkatholieke parochie van H.Vitus te Hilversum. Zijn installatie als pastoor en opname in de geestelijkheid van het aartsbisdom Utrecht zal plaatsvinden in de viering van zondag 10 september. Enkele leden van onze parochie zullen aan deze viering in Hilversum deelnemen en namens onze parochie hem en zijn vrouw Maite gelukwensen overbrengen en de parochie van Hilversum feliciteren met hun nieuwe pastoor.

De Nieuwe pastoor werd meteen in de kring opgenomen.

Ook via deze Nieuwsbrief: geluk en zegen toegewenst!

Zie ook Installatie pastoor Tjeerd Visser – Oud-Katholieke Kerk van Nederland (oudkatholiek.nl)