Nieuwsbrief 35

INHOUD:
Twee pastoors van Dordrecht
Voorstellen
pastoor Tjeerd
verkiezing en wijding van Cornelis Steenoven
Data om te noteren
Eucharistievieringen.
Voortgang verbouwingsplannen pastorie

Lees hier verder