Willibrordbrief 2023

Groet van de oud-katholieke en anglicaanse bisschoppen in continentaal

Europa aan hun kerken ter gelegenheid van de feestdag van de heilige

Willibrord op 7 november 2023

De Willibrordbrief wordt elk jaar verstuurd door de Anglicaanse en Oud-Katholieke

bisschoppen op het Europese vasteland. Ze komen elke zomer samen voor een

gezamenlijke conferentie. Dit jaar kreeg bisschop Harald Rein uit Zwitserland de

opdracht om de gezamenlijke boodschap te schrijven.

De gehele brief vindt u hier

op 29 oktober nam Bisschop Harald Rein afscheid. Dit bericht kunt u hier lezen.

De foto bij dit bericht komt ook van de landelijke site okkn.nl