Twee pastoors van Dordrecht

In de nieuwsbrief van september staat het volgende bericht.

Aanstelling van een tweede pastoor
Vanaf 1 september heeft aartsbisschop Bernd priester Helen Gaasbeek aangesteld tot assisterend pastoor van Dordrecht. Dat betekent dat er nu twee pastoors zijn voor de parochie Dordrecht. Dat is een enorme opsteker voor de parochie. Te meer daar beide pastoors voor 0,8 fte werkzaam zullen zijn, wat een uitbreiding is van 0,3 fte vergeleken met daarvoor.

Pastoor Helen stelt zich voor.
Mijn naam is Helen Gaasbeek en per 1 september ben ik aangesteld als assisterend-pastoor van uw parochie. Ik verheug me erop om samen met pastoor Henk en samen met u aan dit nieuwe deel van mijn weg te beginnen!
Wat vertel je nou in een stukje voor een nieuwsbrief? Ik kan heel veel vertellen, maar het is misschien ook leuk als er nog een en ander over blijft, zodat we “live” ook nog iets te bespreken overhouden. In hoofdlijnen zou ik kunnen melden dat ik oorspronkelijk afkomstig ben uit Elst (GLD) en daar protestants opgroeide in één van de eerste Samen-op-Weg-gemeenten van Nederland.
De hervormden en gereformeerden waren een halfjaar na mijn doop al samen gaan vieren en eerlijk gezegd wist ik niet wat het verschil tussen die twee was. Het werd nooit benoemd. De gemeente was ook erg oecumenisch ingesteld, wat zich uitte in steeds verder groeiende samenwerking met de rooms-katholieke parochie. Ik kwam in beide kerken graag. Ik werd getrokken door de liturgie van de parochie, maar miste daar de rol en participatie van de gemeente in de liturgie die mij bekend was uit mijn eigen kerk.
In 1999 ging ik in Utrecht eerst Geschiedenis studeren, maar stapte in 2001 over naar Theologie (waar opeens wel heel belangrijk was om te vertellen uit welk kerkelijk hokje je kwam en waar ik me realiseerde hoe blij ik was met mijn open, oecumenische achtergrond). Ik voltooide een Bachelor en twee Masters. Ik was in Utrecht lid van de Domkerk, waar ik me onder meer bezighield met de Getijden en Getuigen (de heiligen) en later ook zong in de Domcantorij. Liturgie en kerkmuziek hadden altijd al mijn interesse en daarom deed ik tijdens mijn studie ook een jaar Kerkmuziek aan het conservatorium.
Al in mijn tweede jaar bij Theologie kwam ik via de muziek de Gertrudiskathedraal binnen. Ik was meteen geraakt en had zo’n “dit is het”- gevoel. Ik bleef ook altijd waar mogelijk vieringen bezoeken, maar toch duurde het nog vele jaren voor ik de oversteek definitief maakte en ook aan het Seminarie begon. Daarvoor had ik al gewerkt als jeugd- en jongerenwerker, gastvoorganger en interim-bijstand in het pastoraat in de PKN. In de Oud-Katholieke Kerk heb ik aanstellingen gehad in de parochies van Hilversum en Leiden en voor de culturele commissie in Utrecht.
In mijn vrije tijd houd ik van wandelen, hardlopen en fietsen. Ik zing ook graag, maar helaas al een tijd niet meer in koren. Voor de zomer ben ik, na heel veel jaren niet spelen, weer begonnen orgel te spelen. Dat weer terug op te pakken, geeft me veel vreugde.
Dat waren zo wat highlights. We zullen elkaar hopelijk snel beter leren kennen in en om vieringen, activiteiten en persoonlijke ontmoetingen!

Wij als parochie heten u hartelijk welkom.

De overige berichten van deze nieuwbrief vindt u hier