“Nieuwe” pastoors van Dordrecht

Vanaf 1 september heeft aartsbisschop Bernd priester Helen Gaasbeek aangesteld tot assisterend-pastoor van Dordrecht. Pastoor Henk Schoon was al pastoor in onze parochie en blijft dat ook, maar in een nieuwe benoeming. Dat betekent dat er nu twee pastoors zijn voor Dordrecht, waar we als parochie zeer blij mee zijn.

Op zondag 17 september vierden we het hoogfeest van de verheffing van het heilig Kruis. In deze Eucharistieviering gingen beide pastores voor het eerst samen voor. Pastoor Henk was celebrant en pastoor Helen preekte. Na het gebed van de dag werden de benoemings- en aanstellingsacten aan beide pastores overhandigd. Het was een mooie viering en een heuglijke dag voor ons allen, waarmee het begin van onze gezamenlijke weg feestelijk hebben gemarkeerd.