Parochie middag en Gemeentevergadering

Zondag 21 mei 2023. 

mei zal na de eucharistieviering van de zevende zondag van Pasen de voorjaarsgemeentevergadering worden gehouden

Deze wordt voorafgegaan door een aangeklede lunch aangeboden door het kerkbestuur om 12:30.  We zullen hiervoor de tijd nemen en hopelijk kunnen we die dag genieten van een picknick in onze eigen tuin.

Een ieder, van belangstellende tot gastlid tot lid, is hierbij van harte uitgenodigd.

De gemeente vergadering zal van start gaan zo rond 13:30 en zal rond 15 uur eindigen.  Alleen leden van onze parochie hebben hierin stemrecht. Maar iedereen is welkom te blijven om een gemeentevergadering mee te maken.

De kernpunten van de voorlopige agenda zullen zijn: opening-mededelingen-jaarverslag 2022 (algemeen en financieel) -verslag kascontrolecommissie- verkiezing nieuw lid van de kascontrolecommissie-voornemens 2023 en 2024- begroting 2024-rondvraag-sluiting.

De officiële stukken, zijnde de agenda en notulen van de vorige gemeentevergadering (van 10 oktober 2022) zullen een week van tevoren opgestuurd worden.

Het officiële gedeelte zal afgesloten worden door een kort gebed.

Daarna gaan wij nog wat nagenieten met een glaasje wijn, hopelijk weer in onze mooie tuin.
Aanmelden is niet noodzakelijk maar wordt wel op prijs gesteld, in verband met inkoop voor de catering.
Aanmelden kan bij Erna Bekkering of Nine Molenaar.

Of per email naar: secretaris@dordrecht.okkn.nl of

penningmeester@dordrecht.okkn.nl

of nmolenaar@icloud.com

of ernabekkering.okknd@gmail.com

Ook zal er een inschrijflijst liggen in de Maiorij.

Het bestuur hoopt de gemeente in grote getalen te ontvangen!