ZONDAG NA PINKSTEREN 8


  • Datum:

Zondag van het dochtertje van Jaïrus.

 

Gebeden     Kerkboek blz. 192
Lezingen     Lectionarium (klein) blz. 303
1e Schriftlezing  Spreuken 3, 1-8
2e Schriftlezing  2 Korintiërs 8, 9-15
Evangelie     Marcus 5, 22-43