ZONDAG NA PINKSTEREN 7


  • Datum:

Zondag van de storm op het meer.

Gebeden     Kerkboek blz. 190
Lezingen     Lectionarium (klein) blz. 301
1e Schriftlezing  Job 38, 1-18
2e Schriftlezing  2 Korintiërs 5, 14-21
Evangelie     Marcus 4, 35-41