ZONDAG NA PINKSTEREN 6


  • Datum:

Zondag van het mosterdzaad.

 

Gebeden     Kerkboek blz. 188
Lezingen     Lectionarium (klein) blz. 299
1e Schriftlezing  Ezechiël 17, 22-24
2e Schriftlezing  2 Korintiërs 5, 1-10
Evangelie     Marcus 4, 26-34