Zondag Eucharistieviering


  • Datum:

Zondag van het gaan over het water

Gebeden     Kerkboek blz. 202
Lezingen     Lectionarium  blz. 312

1e Schriftlezing  Jesaja 63, 7-14
2e  Schriftlezing  Efeziërs 3, 14-21
Evangelie     Marcus 6, 45-52