Nieuws

Agenda

Op 29 januari vierden wij het feest van Maria Lichtmis.
40 dagen na de kerst is dit een herinnering aan Jezus opdracht in de tempel.

Aan het begin werden er kaarsen gewijd en het licht doorgegeven, onder het zingen van de Lofzang van Simeon.
Een licht dat voor alle volken straalt en tot heerlijkheid van uw volk Israël.

Emeritus Bisschop Joris Vercammen deed dienst, hij begon zijn preek met de woorden:
Jezus een licht voor de volken? Het zou dus misschien kunnen.
Maar…we zijn er nog niet…

Want precies die Jezus stelt zijn leerlingen voor grote vragen als die hij wordt veroordeeld en omgebracht. De dood van Jezus slingert zijn volgelingen de pijnlijke vraag in het gezicht waar die ABBA van hem dan wel gebleven was toen deze ingoede man op het kruis zijn laatste ademstoot gaf…
Zijn gehele preek vindt u hier .

Nieuws

Agenda

Op de zondag van de Bruiloft van Kana, deed Mgr. Joris Vercammen in Dordrecht dienst. Een feest, wat alles te maken had met water, wijn en Jezus.

Feesten is geloven en geloven is feesten. Het is genieten van de goede wijn die ons in het leven ook wordt voorgezet. Zoals vandaag bijvoorbeeld. In de evangelielezing van de Bruiloft van Kana.

Geloven is delen in Gods vreugde en dus reden tot feest.

(tot dat de wijn op is, en Maria en Jezus de weg wijzen naar voortgang van het feest. RH)

“Waar komt nu toch die wijn vandaan?”, vragen wij ons samen met de tafelmeester nog steeds af. Maria vertelt ons het geheim van de wijn. Maria geeft het ons door zoals de wijnbouwer het doorgeeft aan zijn kinderen. Het geheim van die goede wijn zit namelijk verscholen in die andere uitspraak van haar: “Doe alles wat hij jullie zal zeggen!”

Het is maar dat wij het weten…Alles wat Hij tot ons zegt, ook doen: dat is het geheim van het feest. Geloven is de finishing touch van een goed leven! En hier aan deze tafel van de Eucharistie worden nu verzameld en vinden we elkaar en doet de Heer het ons voor: de echte vrijheid van het gegeven worden. Rond de tafel van de Heer kunnen we het ervaren: dat we in staat zijn tot een goed leven.

Laat ons maar doen wat Hij ons zal zeggen!

Gezondheid! Op het geloof, op het leven, op elkaar, op onszelf, op het verbond, op de Heer! Proost! Gezondheid!

Amen. ©jorisvercammen

De gehele preek kunt u hier lezen

Nieuws

Agenda

In de ons Contact las ik een stukje van een van onze parochianen,
met zijn instemming plaats ik dat hier.

De klok horen luiden
Op weg naar invulling van mijn dagelijkse bezigheden ben ik enkele maanden geleden begonnen bij Vluchtelingenwerk in Alblasserdam.
Voor mij is er een aantal redenen om als vrijwilliger met deze organisatie ervoor te zorgen dat mensen een goede start en mogelijkheden krijgen in Nederland. Zijn wij niet een natie waar eeuwenlang al mensen naar toe komen vanwege vervolging of hun kinderen families een veilige toekomst willen geven? Als iemand zijn eigen familiegeschiedenis kan nagaan, zal men tot de ontdekking komen dat er voorouders van buiten de huidige landsgrenzen van Nederland komen.

Het gehele bericht leest u hier

Nieuws

Agenda

de Nieuwsbrief december 2022 – januari 2023
van de Oud-Katholieke Parochie H.Maria Maior te Dordrecht.

In deze Nieuwsbrief vraagt het kerkbestuur uw aandacht voor

  • Kerst
  • Kort verslag van de landelijke synode
  • Vacatures per 14 december 2022
  • Stichting Oud-Katholieke Diaconale Ondersteuning
  • Eucharistievieringen
  • Vervolg verbouwing pastorie
    De gehele brief vindt u hier

Nieuws

Agenda

Tijdens de gemeentevergadering bij het werkbezoek van aartsbisschop Bernd aan de parochie Dordrecht werd parochiaan Jan Blankers toegesproken door de aartsbisschop van Utrecht.

Hij sprak Jan lovend toe vanwege zijn grote inzet voor de parochie.

Kort na zijn toetreding tot de parochie H.Maria Maior te Dordrecht is Jan lid geworden van het zangkoor van de parochie en heeft met hart en ziel deelgenomen aan de koorzang. Maar ook met een grote trouw. De periode van zijn lidmaatschap behelst meer dan vijftig jaar!

Daarnaast staat Jan aan de wieg van de oprichting van de Stichting Vrienden van de Oud-Katholieke Kerk Dordrecht en begeleidde hij de ingrijpende verbouwing van de ruimtes naast de kerk tot het zalencentrum de Maiorij.

Na de lovende woorden overhandigde de aartsbisschop aan Jan een icoon van de H.Willibrord, apostel der Nederlanden.

Het kerkbestuur is blij met deze erkenning van de betekenis van Jan voor de parochie. Hij is een stabiele factor in de parochie. Vanwege zijn betrouwbaarheid vraagt het kerkbestuur hem vaak om raad, in de wetenschap: als Jan advies geeft, dan kun je die maar beter opvolgen!

Met grote waardering en veel dank.

Het kerkbestuur van de parochie H.Maria Maior te Dordrecht

Nieuws

Agenda

ONLINE VIEREN

Ook nu onze kerkgebouwen weer open zijn voor (zondags)vieringen worden de diensten vanuit de kathedrale kerken uitgezonden via de livestream in YouTube. Zo kunt u ook wanneer u niet in gelegenheid bent een dienst fysiek bij te wonen met ons mee vieren.

De livestreams vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem worden uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem.

De livestreams vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht worden uitgezonden op het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht.

Door u op één of beide kanalen te abonneren (klik op knop abonneren naast de naam van het kanaal op YouTube) kunt u de livestreams eenvoudig terugvinden. U kunt YouTube bekijken op uw laptop, desktop, tablet of telefoon maar ook op uw digitale televisie.

Wanneer u in het kanaal op het belletje (icoontje naast abonneren) klikt stelt u herinneringen in. U zult hierdoor een signaal (herinnering) krijgen wanneer er een nieuwe viering wordt uitgezonden.TIPS Voor Het Meevieren Van Een Online Eucharistieviering V2Download

Nieuws

Agenda

In de nieuwsbrief van aug stond een verhaal bij het overhandigen van de “plaat”.

de link naar die brief vindt u hier onder.

Nieuws

Agenda

De kerk gaat over op een nieuwe website. Deze verschijnt hier als hij klaar is.

Nieuws

Agenda

In 1457 is er in Dordrecht een grote stadsbrand. De
Grote kerk gaat in vlammen op. Tussen de resten van
de kerk wordt echter nog de reliek van het Heilige kruis
gevonden. Een wonder.
De reliek krijgt weer een plaats in de nieuwe gebouwde
kerk. Een gedenkplaat herinnerd hier aan.

Nieuws

Agenda

Zondag 18 september heeft er in Dordrecht een bijzondere gebeurtenis plaats gevonden. De Oud-Katholieke parochie van de Heilige Maria Maior heeft  van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht een replica ontvangen van een 15e-eeuwse gedenkplaat, herinnerend aan de stadsbrand van 1457. De reliek “Het Heilig Hout van Dordrecht” is daarin ongeschonden bewaard gebleven.

een nieuwe paragraaf

Nieuws

Agenda

Links

Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Raad van Kerken Dordrecht
Raad van Kerken Nederland